Forskning

Forskning på Snakk for deg sjøl

Utviklingen av de ulike aktivitetene i Snakk for deg sjøl har blitt fulgt tett av forskerne Britt Kramvig og Kirsten Stien fra UiT – Norges arktiske universitet. De har vært med på skriveverkstedene og intervjuet både lærere og elever for å se hva som skjer med elevene på skriveverkstedet.

Dette har resultert i en artikkel i boken Metodefestival og øyeblikksrealisme (2015) der forskerne skriver om hvordan elevene i løpet av verkstedet skriver seg inn i fellesskapet med resten av klassen.

Doktorgradsstudent og performance-kunstner Kristina Junttila har vært med på å utvikle og hatt regi på forestillingen Snakk for deg sjøl. Hun vil bruke arbeidet med forestillingen videre i sin doktorgrad.

I 2016 skal også professor Anne Beate Reinertsen fra Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning være med i prosjektet og blant annet studere tekstene som elevene har skrevet og som vi i Snakk for deg sjøl har samlet inn. Hva kan disse tekstene fortelle oss om frafall?

Jente som snakker i mikrofon verksted