Kontakt

Kontaktinformasjon

Snakk for deg sjøl drives av Rebekka Brox Liabø og har kontor på Rådstua Teaterhus i Tromsø sammen med Rimfrost Teaterensemble og Stiftelsen Ferske Scener.

Telefon:
932 29 714

E-post:
rebekka@snakkfordegsjol.no

Besøksadresse:
Snakk for deg sjøl AS
Ved/Rådstua Teaterhus
Vestregata 48
9008 Tromsø

Fakturaadresse:
Snakk for deg sjøl AS
Krognessveien 34 A
9006 Tromsø

Org. nr.:
915581129v

Følg oss på:
Facebook
Instagram