Om prosjektet

Om Snakk for deg sjøl

Ta kontakt hvis du ønsker Snakk for deg sjøl til din skole.

Snakk for deg sjøl skal bidra til at flere ungdommer fullfører videregående skole.

Snakk for deg sjøl skal motivere barn og ungdom til å være på skolen.

Snakk for deg sjøl fremmer ungdommers egen stemme og gir hver enkelt en følelse av at deres tanker, meninger og refleksjoner er viktige, både for seg selv og for fellesskapet.

Snakk for deg sjøl er et helhetlig program med en egen Snakkmetodikk. Programmet inneholder sju aktiviteter: Skriveverksted for barn og unge, teaterforestillinger, forskning, integreringsprosjekt med flerspråklige ungdom, møteplass mellom generasjoner og kompetanseheving i Snakkmetodikk for lærere.

Frafall er en kompleks utfordring som krever en stor dugnad på ulike plan. Snakk for deg sjøl vil være med på dugnaden. En dugnad som bidrar til at ungdom kjenner trygghet og mestring i hverdagen igjen.

Bakgrunn

Konseptet Snakk for deg sjøl startet i 2012 av Rebekka Brox Liabø og Kristina Junttila. Ungdommer fra hele Tromsø deltok på skriveverkstedet som resulterte i en forestilling som ble vist på Kunstforeningen i Tromsø.

I 2014-2015 ble prosjektet utvidet og 1300 elever, lærere og publikummere i Tromsø og Finnmark deltok på skriveverksted og laget forestillinger. I 2015 ble Snakk for deg sjøl etablert som et AS som er registrert i frivillighetregistret.